Dagligen meddelas det om elände, sjukdomar, nöd, misär, tårar men även lycka & glädje!

Var finns hjälpen?

 • flyktingkrisenvaxer.jpg
 • hjalposs1.gif
 • hjalposs2.gif
 • hjalposs3.gif
 • hjalposs4.gif
 • hjalposs5.gif
 • hjalposs6.gif
 • hjalposs7.gif
 • hjalposs8.gif
 • hjalposs9.gif
 • hjalposs10.gif
 • hjalposs11.gif
 • hjalposs12.gif
 • hjalposs13.gif
 • hjalposs14.gif
 • hjalposs15.gif
 • hjalposs16.gif
 • hjalposs17.gif
 • hjalposs18.gif
 • hjalposs19.gif
 • hjalposs20.gif
 • hjalposs21.gif

Besökare

4019758
Idag
Igår
Denna Vecka
Denna Månad
Alla Dagar
51
487
1227
9040
4019758

Your IP: 44.200.168.16
2023-03-22 06:06


Klimatförändringar förändrar livet för de fattigaste i världen !

Översvämningar och torka påverkar i allt högre grad dom som redan har det svårt. Är det verkligen dom fattigaste i världen - dom fattiga - som ska ta de värsta konsekvenserna av klimat förändringar som vi kan läsa om överallt. Man kan vetenskapligt påvisa att översvämningar i Afrika och i ett antal städer påverkar många redan fattiga familjer orimligt hårt. Dessa familjer hinner aldrig återhämta sig mellan större katastrofer. Husen byggs ofta på låglands områden och är ytterst utsatta för översvämningar. När detta inträffar finns det i regel ingenstans att ta vägen för dessa utsatta familjer. DIN HJÄLP BEHÖVS !

När äntligen vattnet är på väg att försvinna kommer nästa dråpslag och det är sjukdomar som följd av alla översvämningarna, och det är nu som den fruktansvärda katastrofen inträffar. Man har frågat bönder om deras situation och fått till svar att de har upplevt egendomliga svängningar i väderleks situationen som man inte upplevt tidigare. Början på oktober ansågs som regnperioden då regnet fick till exempel MANGON att mogna och regnet stoppade även annalkande skogsbränder som man helst ville slippa. På 70 talet, berättas det att förändringar kunde skönjas och regnet kom oftast i november och odlingen fick framskjutas till december istället.

Man provar nya odlingstekniker och en väg har länge varit att prova snabbväxande hybridmajs. Men detta har en baksida eftersom om skörden ska ge bra avkastning så måste dyra bekämpningsmedel användas. Kortare odlingssäsong är det stora problemet som bönderna får kämpa med och de är väl medvetna om bekämpningsmedlets avigsida men erkänner att de inte har några alternativ. På grund av alla sjukdomarna som härjar på grund av översvämningarnas påverkan måste de flesta kvinnorna stanna hemma för att vårda de som blir sjuka och får därför minimalt med utrymme att arbeta på fälten eller vara behjälpliga på andra sätt som krävs för att få en dräglig tillvaro.

Ett stöd till klimatanpassning hjälper och minskar fattigdomen. Ett litet land i t. ex Västra Afrika som inte har ekonomiska möjligheter att påverka den egna miljöinsatsen fullt ut måste få stöd med detta. Hotet mot befolkningens hälsa och välbefinnande är enormt stort. Oregelbundna regnperioder och ständiga temperatur ökningar blir en utmaning för alla världens länder och får inte glömmas bort för alla andra problem som finns runt omkring. Dom olika projekt som hjälporganisationerna ger bidrag till kan vara till skogsbruk, jordbruk och / eller boskapsskötsel - ofta försöker man att miljöanpassa dessa projekt redan i inledningsskedet.  DIN HJÄLP BEHÖVS !

Våra kunskaper beträffande klimathotet. Utbildning är en viktig beståndsdel när det gäller bidrag till olika länder. Nåt av det viktigaste som finns är kvinnornas situation - förbättringen går långsamt och utbildningsnivån är tveksam och behöver förbättras avsevärt. Olika strategier för hur man kan anpassa sig till klimathot, klimatförändringar och hur man behåller en biologisk mångfald ingår också i allra högsta grad. Små mini (mikro) företag ger sidoinkomster så att beroendet av endast odlade grödor blir mindre - detta minskar fattigdomen och ger självförtroende så att familjen kan växa både själsligen och fysiskt. Vatten är alltid en bristvara och man satsar stort på att folk ska kunna bli självförsörjande genom att skicka pumpar och utbilda kvinnliga vatteningenjörer (vissa områden) som även i sin tur utbildar lokala befolkningen hur man hushåller med sina vattenresurser och hur man bygger vattenfördämningar. Dagens ineffektiva vattenförsörjning beträffande jordbruket och dricksvatten måste prioriteras som en dom viktigaste åtaganden som hjälporganisationer kan bistå med. Tänk tanken: att om ett antal år i framtiden kommer befolkningen att öka med en rasande takt, ineffektivt jordbruk kommer att förvärra situationen och bristen på mat kommer att bli katastrofalt. Din hjälp är av stor betydelse.

Skogsbruk som påverkar klimatet och miljö. Bytet till "icke fossila" bränslen är en viktig del för nya investeringar som krävs i fattiga eller rättare sagt alla länder. Miljoner och miljarder människor saknar tillgång till ny, modern energiteknik. Om vi tar Kina som exempel så är det ett antal ggr dyrare att ersätta kol med förnybar energi. Det borde vara rimligt att länder med större resurser är med och betalar en del av denna kostnad. Teknik som använder en mindre mängd kol-buren energi kräver väsentligt dyrare investeringar. Ett förslag och krav borde vara att EU inrättar en global fond - säg på 50-100 miljarder $ årligen - detta har diskuterats och kanske redan är i stånd att förverkligas efter att denna artikel är skriven - detta kallas då för feed-in tariff. Denna fond kunde smidigt finansieras med en skatte - pålaga på olja eller att man får en del av intäkterna av utsläppsrätter som finns som förslag i EU och USA.  DIN HJÄLP BEHÖVS !