Dagligen meddelas det om elände, sjukdomar, nöd, misär, tårar men även lycka & glädje!

Var finns hjälpen?

 • flyktingkrisenvaxer.jpg
 • hjalposs1.gif
 • hjalposs2.gif
 • hjalposs3.gif
 • hjalposs4.gif
 • hjalposs5.gif
 • hjalposs6.gif
 • hjalposs7.gif
 • hjalposs8.gif
 • hjalposs9.gif
 • hjalposs10.gif
 • hjalposs11.gif
 • hjalposs12.gif
 • hjalposs13.gif
 • hjalposs14.gif
 • hjalposs15.gif
 • hjalposs16.gif
 • hjalposs17.gif
 • hjalposs18.gif
 • hjalposs19.gif
 • hjalposs20.gif
 • hjalposs21.gif

Besökare

3961757
Idag
Igår
Denna Vecka
Denna Månad
Alla Dagar
289
237
1493
12948
3961757

Your IP: 3.225.221.130
2022-11-30 23:59

Radio Online


OBS ! Prova att lyssna på Radio - Online - Gratis!

retroradio

ballmixMEGAPOL

ballNRJ

ballLugna Klassiker

ballRockklassiker

ballSvensk-Pop

 

PROVA SNABBLÄNKARNA OVAN INNAN DU LÄMNAR DENNA SIDA  !

Många frågar mig, hur kan man spela in musiken som streamas Online. Går det överhuvudtaget att göra detta ? No problemas ! Kolla med detta program som är gratis och legalt - Programmet heter ORBIT Downloader!

Orbit Downloader hanterar och snabbar upp alla sorters nedladdningar. Programmets styrka och flertalet finesser är möjligheten att spara så kallat, streamat material. Du kan dessutom ladda hem video från Youtube, Myspace med flera liknande sidor på bara få enkla klick.

Radio-Historia

Redan 1864 förutsåg James Clerk Maxwell de elektromagnetiska vågornas existens och kunde formulera dem matematiskt. 1888 visade Heinrich Hertz hur dessa kunde genereras, och 1890 kunde vågorna detekteras på längre avstånd. Radion tros i allmänhet vara uppfunnen av Guglielmo Marconi. Vissa[vem?] anser att Aleksandr Popov hann före, men Marconi gjorde den första demonstrationen av trådlös telegrafi på ett större avstånd år 1896. Nikola Tesla ifrågasatte Marconis patent på trådlös radio och efter hans död fastslogs det slutligen att det var Nikola Tesla som uppfann radion. Marconi arbetade som assistent hos Nikola Tesla och har under den tiden stulit inte mindre än 17 olika patent tillhörande Tesla. Radio var ett av dem och trådlös telegraf ett annat!

Marconi använde gnistsändare (eng. spark transmitter) som genom en snabb följd av gnisturladdningar skapade korta radiovågspulser ungefär som man med snabbt upprepade knäppningar på en gitarrsträng kan upprätthålla en ton. Gnistsändaren kunde bara användas för telegrafi. Den avgav mycket orena signaler, vilket innebar att en sändare störde på många frekvenser. Därför förbjöds gnistsändare när bättre och renare tekniker blev tillgängliga.

Valdemar Poulsens ljusbågssändare (eng. arc transmitter) underhöll en kontinuerlig elektrisk ljusbåge i gas som samtidigt genererade en jämn radiofrekvent svängning på upp till 200 kHz. Höga effekter kunde uppnås och sändarna kunde förmedla tal och musik. Tekniken användes främst under 1910-talet.

Alexandersons och Fessendens roterande högfrekvensgenerator (eng. high frequency alternator) hade ett roterande hjul som ömsom släppte igenom, ömsom hindrade ett magnetfält ungefär som ett roterande vagnshjul med tjocka ekrar kan släppa igenom eller hindra ljus att passera. Generatorn kunde leverera höga effekter och frekvenser på upp till 100 kHz av mycket hög renhet, väl lämpade för talöverföring. Idag finns en enda fungerande anläggning kvar och den finns i Grimeton i Halland och står på Unescos världsarvslista.

Den första rörbestyckade sändaren (eng. vacuum tube transmitter) byggdes redan 1913, men tekniken mognade på 1920-talet och ersatte efterhand alla tidigare typer av sändare.

För radioöverföring av tal och musik är modulation en process för att i en sändare få en bärvåg att variera i takt med meddelandesignalen. För att ta emot signalen erfordras demodulering av sändarens modulerade bärvåg. En mottagningsanläggning för radio består i sitt enklaste utförande av en antenn med avstämningsanordning, en detektor och en hörtelefon . Ett exempel på en av de tidigaste radiomottagarna är kristallmottagaren. På 1920-talet började man använda mottagare med elektronrör och högtalare. Med förbättrad teknik som till exempel olika moduleringsförfaranden och moderna komponenter har sedan dess olika typer av radiomottagare utvecklats. Sedan 1930-talet har superheterodynmottagare-tekniken varit vanlig oberoende av komponenttyp.

1947 uppfanns transistorn, som inte bara revolutionerade utvecklingen av radiomottagare utan hela elektronikutvecklingen. Transistorerna var i sin barndom opålitliga, de gick lätt sönder och kunde inte hantera höga frekvenser. Det dröjde dock ännu en tid innan man kunde göra transistorer för så höga effekter som krävdes för televisionsapparater och mindre sändare. För kraftfulla sändare används fortfarande elektronrör.

 

Radio som massmedium

Man sände ett helt oannonserat program och detta innebar att ljudradion var invigd. Detta skedde  på julaftonen 1906. Programmet hördes av en liten skara telegrafister på fartygen utanför New Englands kust. Vid åttatiden på kvällen fick de höra en mansröst i sina lurar, som läste ur Lukasevangeliet, spelade fiol samt en inspelning av Händels Largo och önskade alla en god jul. Den historiska rösten tillhörde uppfinnaren Reginald A. Fessenden, som sände från sitt laboratorium vid Brant Rock i Massachusetts.[1]

Rundradion är en amerikansk idé från 1920 då Westinghouse Corporation började sina försökssändningar i Pittsburgh. I USA fanns vid denna tid i princip inga restriktioner för att sätta upp sändar- eller mottagarstationer, och det fanns redan ett relativt stort antal amerikanska radioamatörer vid denna tid. Rundradioverksamheten spreds mycket snabbt i USA, och i slutet av 1922 fanns mer än 500 stationer för rundradio samt ungefär 1,5 miljoner mottagare.[2] I Frankrike inleddes rundradiosändningar 1921, i England började Marconibolaget sina första rundradiosändningar 1922 och i Sverige startade Svenska radio AB sina sändningar 1923. Radion blev snabbt ett massmedium, på grund av sin snabbhet och lättillgänglighet. Antalet program var i början väldigt begränsat, med sändningar enbart på vissa dagar, och en enda kanal. Senare kom flera kanaler och längre sändningstider. I Sverige var det inte förrän Fotbolls-VM 1958 som antalet tv-apparater kunde tävla med antalet radioapparater. Då spådde många att radion skulle bli en antikvitet, eftersom allt fler fick tillgång till rörliga bilder hemma, men bruket av radio har fortsatt. I Sverige fick Sveriges Radio närmast monopol på sändningsrätter, och i början av 1960-talet blev det därför stort rabalder om de första svenska kommersiella radiokanalerna, Skånes Radio Mercur (som sedermera döptes om till Radio Syd) och Radio Nord, började sända illegalt. I början på 1990-talet fick dock fler reklamradiostationer, som Rix FM, NRJ och Mix Megapol sina sändningstillstånd.

Under 1980-talet blev Piratkopiering populärt, det vill säga att låtar från radio spelades in för att uppdatera sin musiksamling utan att köpa albumen och singlarna. Detta gjorde att en överenskommelse mellan musikindustrin och radioindustrin träffades där kompositörerna erhöll ersättning för att musiken sändes.

Under 1990-talet så har det vuxit fram en ny distributionskanal för radio genom internet med webbradio och poddradio. Vilket har lett till tusentals nya radiostationer varav många specialkanaler med snävt innehåll. Den internetbaserade radion innebär också en global spridning av sändningarna, alla med en fungerande internetuppkoppling kan lyssna på allt.

 

Långvågsstationen i Motala var den radiostation som år 1927 invigdes i Bondebacka i Motala. Stationen har även sänt kortvågsradio.

1925 grundades företaget Radiotjänst och samma år hemställde Kungliga Telegrafstyrelsen hos Kungl Maj:t om "anslag till uppförande av en stor rundradiostation i mellersta Sverige, avsedd att möjliggöra mottagning å kristallmottagare med utomhusantenn inom ett område med 200 till 300 km radie omkring stationen". 1926 beviljades anslaget och redan år 1927 invigdes stationen. I väntan på att stationen färdigställdes fick Radiotjänst använda en långvågssändare i Karlsborg för sina sändningar, men 1927 togs Motala långvågsstation i drift. Radiosändaren var en Marconi på 30 kW och frekvensen 227 kHz. 1935 installerades en ny sändare från Marconi och effekten höjdes till 150 kW för att kunna möta den ökade trängseln på bandet. Den gamla 30 kW-sändaren fick stå som reserv. Mellan två 124 m höga radiotorn monterades en 140 m lång trumantenn. Stationen i centrala Motala lades ned 1962 och ersattes av Orlundastationen (se nedan).

Kortvåg - Kortvågsradio

Bondebackastationen har även innehållit sändare och antenner som använts för dåvarande Radiotjänsts kortvågssändningar till en publik utomlands. De första försökssändningarna med kortvåg ägde rum under ett par år med början 1928. År 1937 inleddes nya provsändningar från Bondebacka med en sändare på 0,5 kW. Sändningsfrekvenserna bar 6 065 kHz i 49 metersbandet (som användes för Radio Swedens sändningar mot Europa fram till 2010), och 11 705 kHz i 25 metersbandet. Året efter inleddes reguljära kortvågssändningar med en 12 kW AGA-Baltic-sändare. År 1939 togs ytterligare en AGA-Baltic kortvågssändare på 12 kW i bruk i Bondebacka, där det också uppfördes riktantenner som användes för sändningar till Nord- och Sydamerika. Kortvågssändningarna flyttade 1952 till Hörby i mellersta Skåne.

När kom den kommersiella radion till Sverige

År 1922-1925 förekom kommersiella radiosändningar i Sverige, innan Radiotjänst fick monopol på svenska radiosändningar.

1958 startade Radio Mercur i Öresundsområdet som sände från internationellt vatten. Radiostationen övertogs 1961 av Britt Wadner som ändrade namnet till Radio Syd. 1961 startade också Radio Nord som sände över Mälardalen från ett fartyg på internationellt vatten i Östersjön. Dessa radiostationer brukar betecknas som piratradio, men de var legala stationer som inte behövde tillstånd. 1 juli 1962 förbjöds dessa stationer, varvid Radio Nord lades ner. Radio Syd fortsatte ändå, och Britt Wadner dömdes både till böter och fängelse för det. 1966 skärptes lagarna, och Radio Syd flyttade till Gambia. Redan på 1950-talet förekom svensk kommersiell radio baserad i Tanger (Marocko) som sände reklamradio på kortvåg för företaget DUX RADIO AB. Charlie Norman var sk "Skivsjek" en tidig DJ, och ett antal artister från Metronome Records medverkade genom att kommentera sina nya skivor som spelades till stort nöje för många svenskar.

1979 kom närradiostationerna. Dessa var reklamfria, men flera av dessa bröt mot förbudet och sände reklam ibland. Mest känd är Radio Nova i Vagnhärad som runt 1990 började sända reklam kontinuerligt. Stationen blev populär och Televerkets personal skickades ut för att stänga av stationen men blev hindrade av folk att nå sändaren. Då bröt man förbindelsen till sändaren, men den återkom efter en kort tid och sedan lät man stationen sända med reklam.

Ovanstående innehåll kommer från Wikipedia