Dagligen meddelas det om elände, sjukdomar, nöd, misär, tårar men även lycka & glädje!

Var finns hjälpen?

 • flyktingkrisenvaxer.jpg
 • hjalposs1.gif
 • hjalposs2.gif
 • hjalposs3.gif
 • hjalposs4.gif
 • hjalposs5.gif
 • hjalposs6.gif
 • hjalposs7.gif
 • hjalposs8.gif
 • hjalposs9.gif
 • hjalposs10.gif
 • hjalposs11.gif
 • hjalposs12.gif
 • hjalposs13.gif
 • hjalposs14.gif
 • hjalposs15.gif
 • hjalposs16.gif
 • hjalposs17.gif
 • hjalposs18.gif
 • hjalposs19.gif
 • hjalposs20.gif
 • hjalposs21.gif

Besökare

4019745
Idag
Igår
Denna Vecka
Denna Månad
Alla Dagar
38
487
1214
9027
4019745

Your IP: 44.200.168.16
2023-03-22 05:40

Svartlistade organisationer


Varje år utför branschorganet (Frii) Frivilligorganisationens Insamlingsråd en lista över insamlare där man uppmanar allmänheten att värdera sitt beslut mer än en ggn.

- Man har upptäckt att det finns vissa aktörer som är mer eller mindre seriöst inriktade beträffande insamling av pengar eller annat till behövande, kommenterar Erik Zachrison, rådets generalsekreterare. Organisationer som saknar ett 90-konto kontrolleras inte av stiftelsen för Svensk Insamlingskontroll (SFI). Enligt Erik Zachrison är det viktigt att ha ett 90-konto är ett bra riktmärke för att ge rätt signaler till givarna.

- Det är en kvalitetsstämpel. Branschen bygger på förtroende, och allmänheten vill veta var pengarna hamnar, säger Erik Zachrison. Att samla in pengarna på ett oetiskt sätt, att inte nå upp till SFI:s 75-procentskrav, eller bristfälligt redovisa hur insamlade medel används kan leda till ett indraget 90-konto. En av de största organisationerna på Frii:s lista är Cancer- och Allergifonden. De blev av med 90-kontot 2007 då de enligt SFI samlat in pengar på ett oetiskt sätt. Med syfte att minska sina kostnader hade Cancer- och Allergifonden överlåtit sin insamling på en annan förening med ett snarlikt namn Stödföreningen för Cancer och Allergifonden. Den hade utgifter som enligt SFI inte redovisades.

- Det var ett klart regelbrott. Givarna kunde inte veta var pengarna hamnade hos stödföreningen eller Cancer- och Allergifonden, säger Eva Birath, SFI:s kanslichef Magnus Montgomery som är Cancer- och Allergifondens talesperson säger att han inte vet varför de hamnat på Frii:s lista.

- Vi har hört av oss flera gånger till dem. Vi vet inte varför vi betraktas som oseriösa. Frii verkar ha något emot oss, säger Magnus Montgomery. Men Eric Zachrison på Frii hävdar att Cancer- och Allergifonden är väl underrättade.

- Vi hade en brevväxling om det. Men Magnus Montgomery påpekar att Cancer- och Allergifonden fortfarande kontrolleras, även om de inte har 90-konto.

- Länsstyrelsen bevakar vår verksamhet och de har lagliga medel att ta till om de hittar saker att anmärka på, säger han. Cancer- och Allergifonden har dock enligt Magnus Montgomery som mål att uppfylla SFI:s krav för få ett 90-konto igen.

- Det är vår strävan. Senast idag fattade vi ett beslut om att vi kommer att dela ut tre fjärdedelar av de insamlade medlen till ändamålen, säger han.

Svartlistade hjälporganisationer.

Skänk inga pengar till hjälporganisationer utan 90-konton uppmanar Frivilligorganisationens Insamlingsråd.

Frii vill avråda från att skänka pengar eller annat till följande organisationer !

-Al-Aqsa Spannmål Stiftelse

-Baltic 2000

-Cancerhjälpfonden

-Cancer- och Allergifonden

-Cancer- och Allergifondens Stödförening

-Cancer- och Barnhjälpen

-Cancer- och Miljöfonden – CMF

-CURO – Riksföreningen för cancersjuka

-Developing World Clothing

-4-Life

-FRF-Stiftelsen – Fonden för Rehab o medicinsk forskning

-Fria Kristna Missionshjälpen – FKM

-Främjande av den iranska kulturen - FIK

-Gatubarnsföreningen

-Hjälpfonden

-Hjärtehjälpen

-Humana Sverige/UFF – U-landshjälp från Folk till Folk

-Innocent Child/Krigets Oskyldiga

-Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation

-Klädinsamling Service

-Mojahedin Sympatisör Förening – MSF

-Neurologisk Handikapp och Cancerforskning - NHC

-NYTEX

-Orphan Home Care

-SADF – Alzheimer och Demensforskning

-Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden

-Stockholmsstorken/Storken

-Svenska Smärtafonden

-Sveriges Cancersjukas Riksförbund

-Telehjälpen

För mer information:

Frii:s hemsida www.frii.se  Svensk Insamlingkontroll www.insamlingskontroll.se